LAT

Saka, ka kolekcionāram jādzīvo trīs mūži – pirmais lai savāktu pagātnes liecības, otrais lai tās restaurētu un izpētītu un trešais, lai darītu zināmus savus darba augļus citiem.

Vietne nav sistemātisks pētījums par radiotehnikas attīstību Latvijā. Tā veidota, lai sniegtu priekšstatu par Latvijas radiorūpniecības ražojumiem, palīdzētu radio kolekcionāriem aparātu atjaunošanā. Arī daudzie bijušie un nedaudzie esošie Latvijas radiorūpniecības darbinieki var tajā kavēties atmiņās.

Vietnē pamatā izmantoti publicētie avoti (laikraksti, žurnāli, izziņu literatūra), bet galvenais ir savāktie un restaurētie radio uztvērēji.

Tehnikas vēsture ir mūsu valsts pagātnes sastāvdaļa un ir pelnījusi ievērību un cieņu tāpat kā Latvijas politiskā, ekonomiskā un kultūras vēsture.

Ir aizgājis vēsturē pretrunīgais 20.gadsimts- laikmets, kurš radīja arī radio. Par šī vēl šodien svarīgā mēdija tapšanu un attīstību arī vēsta šī vietne. Uztvērēji šeit it kā stāsta par sevi un saviem radītājiem – zinātkāriem, uzņēmīgiem un neatlaidīgiem cilvēkiem.

Tolaiku radio kļuva tuvs un saprotams katrā sava saimnieka mājā. Saņēmis sava radītāja izdomu un ražotāja roku siltumu, viņš tika personificēts un saukts vārdos kā cilvēkam tuva radība – „Vefsupers”, „Vefar”, un „Vefluxus”, „Eiropafons”, „Dzintars” un „Maestro”, „Sakta” un „Rigonda”. Veidojās saikne starp cilvēku un lietu – radiouztvērēju.

Tas ir stāsts par laiku un uztvērēju radītājiem – cilvēkiem. Latvijas „radio tēvs” Jānis Linters rakstīja, ka galvenais “… ir cilvēks, bet radio ir tikai viens no viņa daudzajiem labajiem darbiem”.

Labprāt sazināšos ar Jums latviski, krieviski un vāciski.

Atis Brikmanis

Liepāja, Latvija

brikmanis.atis@gmail.com

ENG
RUS